happy birthday 02

trisha ebar babake ekta gacher tolay sute bollo. moloy tai korlo. babar mukher opor juto pora pa duto rekhe boslo trisha. moloy vokti vore meyer pa duto tipte laglo. tarpor gacher dale uthe darie babar mukher opor juto pora pa die lafie namte laglo trisha, barbar. jontrona sotteo meyer proti voktite vore uthlo moloy er mon. tokhoni trishar bandhobi tulika ese daralo. bandhobir samne babar buke pa rekhe darie victory pose dilo trisha.

Advertisements